Wijn

Wijnproductie gebeurt in de Benelux op kleine schaal. Maar ook hier is hygiëne van groot belang. De kwaliteit van de geproduceerde wijn hangt immers sterk af van de gebruikte reinigings- en desinfectiemiddelen.

Ecolab heeft dan ook een speciaal programma ontwikkeld waarbij producten met hypochloriet worden vermeden.

Samenwerking met Ecolab zorgt voor een optimaal proces met oplossingen voor diverse soorten werkzaamheden.

Back to Top